แอดเทคตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมในบริเวณพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เราเชื่อว่าการดำเนินกิจการของทางบริษัทจะไม่มีความสมบูรณ์หากปราศจากการให้คืนสู่สังคมและสภาพแวดล้อม

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 บริษัทของเราได้ให้การบริจาคและการสนับสนุนกับองค์กรการกุศลอย่างต่อเนื่อง
, เราได้ให้การสนับสนุนเด็กจำนวนกว่า 30 คนผ่านองค์กร “ยายาซาน ซิน ชิว” อยู่ในทุกๆ ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาที่มีส่วนของการรับผิดชองต่อสังคมของเรา

ของที่เหลือและของเสียจากการผลิตได้ถูกจัดส่งให้กับโรงงานรีไซเคิลเพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษ์โลก เรามีการกำจัดของเสียอย่างเป็นระบบและระเบียบ

เราเชื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ไม่มากก็น้อยสำหรับการช่วยเหลือสังคม