แอดเทค มาเลเซีย (Adtech Malaysia)

EN | TH

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แอดเทคตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมในบริเวณพื้นที่ที่เราดำเนินกิจกรรมอยู่ เราเชื่อว่าการดำเนินกิจการของทางบริษัทจะไม่มีความสมบูรณ์หากปราศจากการให้คืนสู่สังคมและสภาพแวดล้อม

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 เราได้ให้การบริจาคและสนับสนุนกับองค์กรการกุศลอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมาเราได้ให้การสนับสนุนเด็กจำนวนกว่า 30 คนผ่านองค์กร “ยายาซาน ซิน ชิว” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาที่เรามีให้ต่อการให้คืนกลับสู่สังคมซึ่ง เราได้กระทำอยู่ในทุกๆปี

ของเหลือ และของเสียจากการผลิตได้ถูกจัดส่งให้กับโรงงานรีไซเคิลเพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษ์โลก เรามีการกำจัดของเสียอย่างเป็นระบบและระเบียบ

เราเชื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ไม่มากก็น้อยสำหรับการช่วยเหลือสังคม