แอดเทค มาเลเซีย (Adtech Malaysia)

EN | TH

อุปกรณ์ในห้องทดลอง


เครื่องทดสอบแรงเกาะยึด

รุ่น : Chattilion (USA) Motorized Tensile Machine LTCM-100
ซอฟ์แวร์ : Chattilion (USA) Nexgen Gauge Software
วิธีการทดสอบ : 90 องศา หรือ 180 องศา (พื้นผิวสเตนเลสประเภท 2B) 300 มิลลิเมตรต่อนาที
จุดประสงค์ : ทดสอบการยึดเกาะ


เครื่องวัดความโปร่งแสง

รุ่น : Auto Paer Physica Rheolab QC Immersion
จุดประสงค์ : ทดสอบความโปร่งแสงและความความสามารถในการยึดเกาะ


ตู้อบ

รุ่น : Laboratory Oven
จุดประสงค์ : ทดสอบเทป PE ที่อุณภูมิระดับสูง เพื่อหาความเสถียรของผลิตภัณท์


เครื่องวัดความหนา

รุ่น : Mitutoyo-Dial Thickness Gauge
จุดประสงค์ : ทดสอบความหนาของผลิตภัณท์


เครื่องชั่งน้ำหนัก

รุ่น : FEJ-3000D
จุดประสงค์ : ตรวจสอบน้ำหนักกาว