แอดเทค มาเลเซีย (Adtech Malaysia)

EN | TH

ผลิตภัณท์

เราสามารถจัดส่งผลิตภัณท์ ฟิลม์ป้องกันรอยขีดข่วนที่ผลิตจาก PE (PE-based protection film) ในหลากหลายรูปแบบและสามารถนำไปใช้ได้กับพื้นผิวหลายลักษณะ ด้วยทางเรามีห้องทดลองส่วนตัวทำให้เราสามารถออกแบบและกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณท์ได้ตามที่คุณต้องการ