แอดเทค มาเลเซีย (Adtech Malaysia)

EN | TH

ติดต่อเรา


ดูแผนที่ใหญ่ขึ้น

แอดเทคมาเลเซีย (636504-X)
แอดเทค อินดัสเทรียล ซัพพลาย (001534752-K)
เลขที่ 33, จาลาน กอพอรัต/เคยู9, ทามาน เพออินดัสเตรียน เมรู,
42200 กาลัง, เซลังงอ, มาเลเซีย

โทร : 603.3393.6833
โทรสาร : 603.3393.4833
อีเมล : sales@adtechmy.com